Thông tin về sai phạm của mỹ phẩm Huyền Cò được đăng tải trên trang web của Thanh tra Sở Y tế TP.HCM

16:56 20-Th5-2020

Bình luận

Bạn có thể dùng các thẻ: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>