Thanh tra TPHCM kết luận DN địa ốc nợ hàng trăm tỷ tiền sử dụng đất

10:23 29-Th12-2020

Thanh tra TPHCM đã có kết luận thanh tra “Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại quận Tân Phú” và nêu rõ công ty địa ốc Tân Phú nợ hơn 174 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Trong đó, hơn 99 tỷ đồng tiền sử dụng đất và hơn 75 tỷ đồng tiền phạt nộp chậm.

Theo Thanh tra TPHCM, năm 2018-2019, UBND quận Tân Phú đã để tồn tại nhiều thiếu sót, hạn chế về việc công khai minh bạch trong lĩnh vực tài chính, ngân sách; sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu của Nhà nước…

Công ty CP Địa ốc Tân Phú nợ tiền sử dụng đất hơn 174 tỷ đồng​

Cụ thể, số nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân còn tồn từ năm 2006 đến 31/12/2019 là 1.062 hồ sơ với giá trị là 374,44 tỷ đồng. Trong đó có 278 hồ sơ nợ từ 10-14 năm, với số tiền hơn 51 tỷ đồng.

Số hồ sơ nợ tiền sử dụng đất của tổ chức tính đến ngày 31/12/2019 chỉ có 1 trường hợp. Đó là hồ sơ nợ tiền sử dụng đất của Công ty CP Địa ốc Tân Phú với hơn 174 tỷ đồng. Trong đó, tiền phạt chậm nộp là hơn 99 tỷ đồng tiền sử dụng đất và hơn 75 tỷ đồng tiền phạt nộp chậm.

UBND quận Tân Phú đã chấp thuận cho Công ty CP Địa ốc Tân Phú chuyển từ hình thức cho thuê sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011 và giao đất thực hiện dự án từ năm 2012. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra công ty vẫn chưa hoàn tất nộp tiền sử dụng đất và dự án vẫn chưa được triển khai.

Bên cạnh đó, UBND quận Tân Phú còn tồn tại một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính vẫn chưa thực hiện xong. Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính còn có một số hạn chế, thiếu sót trong xử phạt, chậm ban hành thông báo về thực hiện cưỡng chế.

Từ kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TPHCM giao cho UBND quận Tân Phú nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt, đầy đủ các biện pháp về công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực hoạt động.

theo Duy Quang (theo TienPhong)

Từ khóa: , ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

Bạn có thể dùng các thẻ: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>