Tăng số tiền đóng BHXH bắt buộc từ 01/7/2017 với nhiều đối tượng

15:03 08-Th6-2017

Từ ngày 01/7/2017, tiền lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng (Nghị định 47/2017/NĐ-CP) nên tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của nhiều đối tượng cũng được điều chỉnh tăng theo quy định này.

Thêm đối tượng đóng BHXH bắt buộc

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 85 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì các đối tượng được liệt thêm cho việc phải đóng bảo hiểm bắt buộc bao gồm;

Đối tượng thứ nhất thuộc những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Những đối tượng này sẽ có mức lương đóng bảo hiểm bắt buộc từ ngày 01/7/2017  1.300.000 đồng/tháng, đồng nghĩa với số tiền đóng Bảo Hiểm Xã Hội bắt buộc hàng tháng đối tượng này phải đóng bằng 104 nghìn (số lương cố định phải đóng x 8%).

Đối tượng thứ hai thuộc người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định cụ thể như sau: Tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm cũng như các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Như vậy nếu tiền lương từ 26.000.000 đồng/tháng trở lên thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc sẽ tính khoản lương thu nhập 26.000.000 đồng/tháng, được tính như sau (Tiền lương (lương + phụ cấp tính theo mức lương cơ sở mới: 1.300.000 đồng/tháng) x 8%).

Bên cạnh đó với quy định được chỉ rõ trong Nghị Định 47/2017/NĐ-CP thì mức đóng bắt buộc thuộc đối tượng là người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã có mức lương tính đóng BHXH bắt buộc từ 26.000.000 đồng/tháng trở lên thì đến ngày 01/7/2017 mức lương này sẽ không thay đổi, số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng tháng cũng được giữ nguyên như hiện hành.

Công Phong

Từ khóa: , , ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

Bạn có thể dùng các thẻ: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>