Green Riverside City TP. Hồ Chí Minh: “Hô biến” đất KCN thành dự án thương mại?

20-09-2019
Bởi: zu karin Có: Bình luận

Theo các quyết định phê duyệt và điều chỉnh của UBND huyện Bình Chánh (TP. HCM), đây là khu được cấp để xây dựng nhằm phục vụ cho công nhân, cán bộ chiến sỹ và các công trình phúc lợi xã hội. Thế nhưng, nhiều dấu hiệu cho thấy, Công ty Nhựt Thành cùng Công […]

Từ khóa: , , , , ,