Sai phạm cổ phần hoá Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam được xử lý thế nào?

23-06-2019
Bởi: zu karin Có: Bình luận

Thanh tra Chính phủ kiến nghị phê bình lãnh đạo Bộ Y tế trong việc thực hiện cổ phần hoá Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, không thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. UBND TP Hà Nội theo dõi, đôn đốc […]

Từ khóa: , , , , , ,