Glucosamin khớp thảo đan: mập mờ quảng cáo, lừa dối khách hàng?

17-04-2019
Bởi: zu karin Có: Bình luận

Theo phản ánh của bạn đọc, trên trang https://cash13.vn/ và http://www.khopthaodan.site/, https://khopthaodan.net/ sản phẩm TPBVSK Glucosamin Khớp Thảo Đan đang được quảng cáo với nhiều nội dung sai phạm. Từ thực tế sai phạm… Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, Glucosamin Khớp Thảo Đan là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức […]

Từ khóa: , , , , ,