Tập đoàn Trường Tiền: Lấy gì để bán cổ phiếu, trái phiếu?

19-07-2019
Bởi: zu karin Có: Bình luận

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có kế hoạch phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Nhiều người lo ngại về khả năng thành công của kế hoạch này. Mập mờ về mô hình […]

Từ khóa: , , , , , ,