Bộ y tế: Không mua sản phẩm Siro Halucan Kids và Zeambi Drops Multi – Vitamins trên một số trang Web

09-06-2019
Bởi: zu karin Có: Bình luận

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đưa ra khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo sản phẩm thuốc thực phẩm chức năng sức khỏe ZEAMBI Drops Multi- Vitamins và siro Halucan Kids trên một số trang Web. Viết tiếp bài “Sản phẩm Ông Hoàng Beauty: “Dắt mũi” […]

Từ khóa: , , ,