Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về việc bảo vệ người tố cáo 

17-04-2019
Bởi: zu karin Có: Bình luận

Mới đây, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người tố giác tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo […]

Từ khóa: , ,