Thu chi trong Đảng không lành mạnh dẫn đến nợ thâm hụt hơn 7 tỷ đồng

14-03-2017
Bởi: zu karin Có: Bình luận

Đây là kết quả của việc kiểm tra, giám sát về mặt thu-chi trong Đảng của Ủy Ban Kiểm Tra (UBKT) tại Huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang hồi tuần thứ hai trong tháng 3 năm 2017. Qua kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận, UBKT Tỉnh ủy […]

Từ khóa: , , , , , , ,