Tăng hàng loạt công tác phí cho cán bộ, công chức từ 1/7/2017

20-05-2017
Bởi: zu karin Có: Bình luận

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư 40 này đề xuất và hỗ trợ  rất nhiều các loại hình chi phí trong đó có các khoản Thanh toán đi lại, chi phí thuê trú tiền phòng nghỉ tại […]

Từ khóa: , , ,