Viện dược liệu sản xuất thuốc kém chất lượng, buộc thu hồi toàn quốc!

13-03-2020
Bởi: zu karin Có: Bình luận

Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô thuốc Cốm Trẻ Việt của Viện dược liệu do không đạt tiêu chuẩn chất lượng sau khi sản xuất. Thu hồi toàn bộ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích phế NTP Khách hàng tá hỏa phát hiện Vinmart bán sữa Dalat Milk hết […]

Từ khóa: , , , ,