Những ‘chiến sĩ thầm lặng’ trên mặt trận chống Covid-19

05-04-2020
Bởi: zu karin Có: Bình luận

Nhiều doanh nghiệp đang là những chiến sĩ thầm lặng trong cuộc chiến chống Covid-19 để có thể duy trì sản xuất kinh doanh, bảo vệ công ăn việc làm cho người lao động. Mỗi doanh nghiệp đang là một chiến sĩ trong công cuộc chống dịch. Từ 1/4, giảm 50% phí giao dịch thanh […]

Từ khóa: , , , , ,