Xuất hiện chiêu trò lừa đảo ép người dùng vay online rủi ro cao

15-10-2019
Bởi: zu karin Có: Bình luận

Mới chỉ tìm hiểu thông tin ở ứng dụng cho vay, người dùng đã bị yêu cầu cung cấp nhiều dữ liệu. Những dữ liệu này được dùng để đăng ký "vay hộ" người dùng.   Mập mờ pháp lý dự án bị đình chỉ hoạt động kinh doanh 1 năm Hút mỡ bụng để […]

Từ khóa: , , ,