Ai sẽ được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19?

01-04-2020
Bởi: zu karin Có: Bình luận

Các đối tượng như người lao động nghỉ việc, lao động tự do, hộ kinh doanh cá thể tạm dừng hoạt động… dự kiến được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng; đối tượng bảo trợ xã hội, người có công là 500.000 đồng/người/tháng. Thiên Phú Hưng chỉ bị phạt HC khi chuyển nhượng trái phép 49 […]

Từ khóa: , ,