Thủ tướng: Cần đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế nhà nước

09-01-2017
Bởi: zu karin Có: Bình luận

(CDVO) – Nếu không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước. Tinh giản biên chế thực hiện kém và thiếu hiệu quả trong những năm qua   Mới đây, Thủ Tướng chính phủ ra […]

Từ khóa: , , , , , ,