Áo dài Việt và “đường lưỡi bò văn hóa”

24-11-2019
Bởi: zu karin Có: Bình luận

Trong những trang sử Việt, chiếc áo dài và đàn bầu luôn là hai biểu tượng gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa và tinh thần. Chiếc áo dài là một "quyền lực mềm" bảo vệ mọi sự xâm nhập và đồng hóa đến từ phương Bắc suốt  ngàn năm bị đô hộ. […]

Từ khóa: , ,