Thu hàng trăm tỷ phí vào sân bay, ACV “quên” nộp tiền thuê đất?

27-01-2020
Bởi: zu karin Có: Bình luận
Đút túi hàng trăm tỷ phí vào sân bay, ACV “quên” nộp tiền thuê đất cho nhà nước?

Từ khi triển khai thu phí sử dụng đường dẫn vào sân bay đến nay, ACV chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính là nộp tiền thuê đất cho Nhà nước… ‘Biệt phủ’, nhà hàng mọc trái phép trên sông Hồng Sai phạm cổ phần hoá Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam […]

Từ khóa: , , ,