Lịch sử cho thấy không phải đợi 823 năm mới có tháng hai may mắn như năm 2017

04-02-2017
Bởi: zu karin Có: Bình luận

Cư dân mạng lại rầm rộ với lịch sử trong năm 2017 với quan niệm tháng 2/2017 tháng Money bags (túi đầy tiền) cùng với tháng 12/2017 tháng “Bạc đầy túi”. Tháng 2 năm 2017 là tháng được cư dân mạng lan truyền 823 năm mới có 1 lần Điều chúng ta thấy trong những […]

Từ khóa: , , , , ,