50 lỗi vi phạm mà CSGT sẽ được xử phạt hành chính trực tiếp

21-04-2017
Bởi: zu karin Có: Bình luận

Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm lỗi giao thông đường bộ thay thế Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và 107/2014/NĐ-CP của Chính Phủ, khi mắc phải sai phạm được nộp phạt trực tiếp, không lập biên bản ở 50 loại lỗi sau: Dưới đây là toàn văn các lỗi mắc phải (Hành vi), số tiền […]

Từ khóa: , ,