Ai phải chịu trách nhiệm về việc pha thêm 14 chất khác vào Sữa học đường Hà Nội?

10-04-2019
Bởi: zu karin Có: Bình luận

Với 14 loại vi chất bổ sung vượt quy định vào sữa tươi cho Sữa học đường mà chưa qua lâm sàng, nếu có vấn đề gì về sức khỏe học sinh, ai sẽ chịu trách nhiệm? Sữa dinh dưỡng học đường Vinamilk đang trái những quy định nào? Ngày 9/4, Báo Điện tử Giáo […]

Từ khóa: , , , , , ,