Phiếu kết quả kiểm nghiệm cho thấy 2 sản phẩm G-Star và L-Star có chứa chất cấm

1:08 14-Th4-2020

Bình luận

Bạn có thể dùng các thẻ: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>