Năm 2017 khẩn trương triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch

7:31 31-Th3-2017

Đó là một trong những kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) vừa được Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Phan Văn Sáu ký ban hành.

Theo đó, về quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Tổng TTCP Phan Văn Sáu yêu cầu lãnh đạo TTCP, các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị; rà soát, tăng cường thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1626/KH-TTCP của TTCP về việc thực hiện Kế hoạch số 19-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Chỉ thị số 50/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Buổi hội nghị tổng kết thanh tra năm 2016

 

Nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ xây dựng Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN, cụ thể hóa kế hoạch thực hiện giai đoạn thứ ba Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tăng cường hoạt động thanh tra làm rõ, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án đang được dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp với cơ quan điều tra Bộ Công an trong việc điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có sai phạm.

Cũng tại buổi hội thảo vấn đề được nhấn mạnh là cần khẩn trương triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường nắm thông tin, tình hình, kịp thời đề xuất các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh, gây thất thoát, thua lỗ lớn và bức xúc trong xã hội; chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, lãng phí, đặc biệt lưu ý một số dự án hiện đang được dư luận xã hội quan tâm.

Các cuộc thanh tra cần kết luận rõ nguyên nhân của sai phạm, thất thoát nhất là các trường hợp có tham nhũng, tiêu cực hoặc có sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách dẫn đến thất thoát, thua lỗ lớn; chú trọng phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong quy định về quản lý cán bộ, đảng viên có liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh dấu hiệu sai phạm về kinh tế, tham nhũng, ngăn chặn tình trạng bỏ trốn, tẩu tán tài sản. Nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển ngay đến cơ quan điều tra Bộ Công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá công tác PCTN tại các bộ, ngành, địa phương và trong nội bộ ngành Thanh tra, trong đó chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá công tác PCTN trên phạm vi cả nước.

Tổng Thanh tra yêu cầu thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị, căn cứ Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ của mình để chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện, đồng thời khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ, có chất lượng và đạt hiệu quả cao; hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện thành một mục riêng trong báo cáo công tác của cục, vụ, đơn vị gửi Vụ Kế hoạch Tài chính Tổng hợp.

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng chủ trì, tham mưu, đề xuất các hoạt động phối hợp giữa Tổng TTCP với các thành viên khác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Tổng hợp chủ trì, phối hợp với Cục Chống tham nhũng theo dõi, đôn đốc các cục, vụ, đơn vị thực hiện Kế hoạch; tổng hơp tình hình, kết quả thực hiện, chuẩn bị báo cáo của Tổng TTCP báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN trước mỗi phiên họp của Ban Chỉ đạo hoặc khi có yêu cầu đột xuất.

                                                                                           Công Phong (nguồn thanhtra.com.vn)

Từ khóa: , , ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

Bạn có thể dùng các thẻ: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>