Mức lương, thưởng dành cho cán bộ, công chức, NLĐ dịp 02/9

8:21 29-Th8-2017

Những ngày qua, nhiều thành viên thắc mắc về mức lương, thưởng dịp Quốc khánh năm nay (ngày 02/9/2017) của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là bao nhiêu? Có cao hơn năm 2016 hay không?

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 thì ngày 02/9/2017 người lao động được nghỉ và hưởng 100% lương (Điểm đ Khoản 1 Điều 115).

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012, nếu người lao động làm việc vào ngày 02/9/2017 sẽ được hưởng thêm 300% tiền lương (tổng cộng là 400% lương).

Bảng tính tiền ngày công mà người lao động được hưởng (nếu làm việc) trong ngày 2/9

Đối với trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày 02/9/2017 sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường (Tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường). Xem chi tiết phần hướng dẫn cách tính trong trường hợp này tại Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng vào dịp Quốc khánh 02/9/2017 cao hơn năm 2016. Như vậy, tiền lương ngày 02/9/2017 của nhiều đối tượng cũng được điều chỉnh tăng cho phù hợp với quy định.

Tiền thưởng ngày 02/9/2017

Mức thưởng là không bắt buộc và tùy vào chủ sử dụng lao động

Vấn đề này, được Bộ luật Lao động 2012 quy định tại Điều 103, cụ thể:

 Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở”

Như vậy, tiền thưởng dịp Quốc khánh 02/9/2017 của người lao động là không bắt buộc (chỉ mang tính khuyến khích) và do người sử dụng lao động quyết định. Nhưng về tiền lương ngày công, mức tiền lương này là mức thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Như vậy, khuyến khích người sử dụng lao động trả mức lương cao hơn cho người lao động.

Văn Hòa

Từ khóa: , ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

Bạn có thể dùng các thẻ: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>