Giảm giá nhiều dịch vụ y tế khám chữa bệnh cho người không có thẻ BH

19:48 08-Th6-2017

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 2126/QĐ-BYT ngày 26/5/2017 về việc đính chính Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017.

Cho tới thời điểm ngày 8/6/2017 thì Bộ Y tế đã chính thức công bố quyết định 2126 về việc đính chính thông tư  02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 đối với việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám trong một số trường hợp.

Cụ thể như sau: Theo Điểm b khoản 3 Điều 6: Đính chính nội dung “Các dịch vụ kỹ thuật chưa được quy định mức giá tối đa tại các phụ lục kèm theo Thông tư này đồng thời cũng chưa được xếp tương đương về kỹ thuật cung như chi phí thực hiện” thành “Các dịch vụ kỹ thuật chưa được quy định mức giá tối đa tại các phụ lục kèm theo Thông tư này đồng thời đã được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện”.

Gạch đầu dòng thứ ba điểm b khoản 7 Điều 6: Đính chính nội dung “dịch vụ có số thứ tự 1302” thành “dịch vụ có số thứ tự 1301”. Cùng với đó là một dãy liệt kê các chi phí theo bảng dưới đây.

Bảng dịch vụ giá y tế khám chữa bệnh được đính chính

Cũng theo quyết định này thì Dịch vụ số thứ tự 205 của Phụ lục 3: Đính chính nội dung “Thay băng vết thương mổ chiều dài trên 15 cm đến 30 cm” thành “Thay băng vết mổ chiều dài trên 15 cm đến 30 cm”. Như vậy thì rất nhiều dịch vụ giảm mạnh sau khi đính chính giá như: Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương giảm từ 4.200.000 xuống còn 505.000; Soi cổ tử cung từ 6.180.000 còn 58.900 đồng; Soi ối từ 1.260.000 xuống 46.000 đồng hay Đặt nội khí quản từ 1.113.000 còn 555.000 đồng.

Cùng với đó thì Điểm b khoản 2 Điều 9: cũng có nội dung được đính chính như sau “Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: thời điểm thực hiện vào tháng 8, tháng 10 hoặc tháng 12 năm 2017 và phải thực hiện trong năm 2017” được đính chính thành “Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: thời điểm thực hiện vào tháng 8, tháng 10 hoặc tháng 12 năm 2017 và phải hoàn thành việc phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong năm 2017. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2017 thì được áp dụng ngay từ thời điểm quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực thi hành”.

Như vậy Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017. Và tất cả các thủ trưởng, đơn vị liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, có trách nhiệm hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Mạnh Tường

Từ khóa: , , , ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

Bạn có thể dùng các thẻ: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>