Giá điện tăng giảm sẽ do EVN chính thức thực hiện từ 15/8

14:41 15-Th8-2017

Kể từ ngày 15/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có thể tự điều chỉnh mức giá bán điện tùy thuộc vào tình hình chung của Xã hội nhưng ở mức quy định.

EVN sẽ được phép điều chỉnh từ 3-5% tùy vào tình hình cụ thể với giá bán điện

Căn cứ theo quyết định 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 thì việc EVN tự điều chỉnh mức giá bán lẻ điện áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện. Qua đó, EVN phải thực hiện 7 nguyên tắc trong điều chỉnh mức giá điện như sau:

 Hàng năm, sau khi kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá bán điện bình quân được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu (phát điện, truyền tải điện, phân phối – bán lẻ điện, điều hành – quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện) so với thông số được sử dụng để xác định giá bán điện bình quân hiện hành.

Trong năm, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh khi thông s đu vào cơ bản trong khâu phát điện biến động so với thông s đã được sử dụng đ xác định giá bán điện bình quân hiện hành.

Khi các thông số đầu vào theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này biến động làm giá bán điện bình quân giảm so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được điều chỉnh giảm.

Khi các thông số đầu vào theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này biến động làm giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng.

Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 06 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện bình quân trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ngoài khung giá hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến mức điều chỉnh giá bán điện bình quân. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên tắc cuối cùng là, việc điều chỉnh giá bán điện bình quân phải thực hiện công khai, minh bạch.

Kiểm tra rà soát chặt chẽ trước khi đưa mức tăng giá điện

Bên cạnh đó, Phương pháp lập giá bán điện bình quân được lập hàng năm dựa trên cơ sở chi phí mua điện từ các đơn vị phát điện, chi phí và lợi nhuận định mức của các khâu truyền tải điện, phân phi – bán lẻ điện, điều độ hệ thng điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, chi phí dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, chi phí quản lý chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đảm bảo khả năng vận hành, cung ứng điện và đáp ứng nhu cầu đầu tư theo kế hoạch do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Công thức tính giá điện sẽ như trên

Hơn thế, việc kiểm tra giám sát về kinh phí cũng như việc kiểm toán chi phí do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của năm trước liền kề. Trong quá trình kiểm tra có thể mời Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội liên quan, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tham gia. Bộ Công Thương được mời tư vấn độc lập để thẩm tra báo cáo quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện, báo cáo tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên…

Kết quả kiểm tra hoàn thành trong 30 ngày và phải được công bố công khai trên trang Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Cục Điều tiết điện lực,… Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2017, thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013.

Văn Ninh

 

Từ khóa: , , , ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

Bạn có thể dùng các thẻ: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>