Chính thức giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 01.6.2017

13:55 20-Th4-2017

Nghị định 44/2017/NĐ-CP  ngày 14 tháng 4 năm 2017 chính thức áp dụng về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thông qua nghị định này, Chính phủ quy định mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, từ ngày 1/6/2017 mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động là 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

 So với quy định của pháp luật hiện hành (Điều 4 của nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc) thì mức đóng đã giảm 0,5% (mức hiện hành là 1%).

Người lao động cũng sẽ chỉ phải đóng 0,5% lương cơ bản của mình cho BHXH

Với nghị định này phần nào sẽ giúp giảm bớt chi phí để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cũng theo điều 3 của nghị định này Mức đóng và phương thức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động là 0,5% trên quỹ tiền lương để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 điều 2 Luật bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.

Cùng với đó là 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại điểm e khoản 1 điều 2 Luật bảo hiểm xã hội.

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp tại khoản 1 điều này từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

                                                                                                                         Quốc Công

Từ khóa: , , ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

Bạn có thể dùng các thẻ: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>